Klage­vejledning

Har du en klage, skal du først skrive til os på service@eesy.dk. eesy træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Hvis du ikke er tilfreds med eesy's afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester – f.eks. klager over regningen eller eesy's vilkår – kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 Kbh. V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk

Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

Hvis du ikke er tilfreds med eesy's afgørelse, og hvis din klage vedrører varer (f.eks. mobiltelefoner), kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
www.forbrug.dk

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ved indgivelse af klage skal du angive vores mailadresse: service@eesy.dk.